Dekmantel Loes den Hollander

 Inhoud

Als een grootscheeps DNA-onderzoek de dader aanwijst van de moord op Jellemieke Kaagman, veroorzaakt dat een grote schok bij de families van zowel het slachtoffer als de dader. De ouders van Jellemieke raken verstrikt in een onderlinge strijd die zich toespitst op hun uiteenlopende idee:en over wraak en recht op vergelding.
De vrouw van de dader voelt zichzelf steeds verder wegdrijven van alles wat haar relatie leek voor te stellen. Tijdens het proces dat volgt, verdwijnt de jongste dochter van de moordenaar. Aanvankelijk denkt men dat de emoties over de daad van haar vader haar te veel zijn geworden, maar dat verandert als er aanwijzingen komen dat ze niet geheel vrijwillig is weggegaan.
In de beide families nestelt zich achterdocht, verdenking en angst. Wie is kwaad genoeg om de moord op Jellemieke te wreken? En op wie is de woede vooral gericht?
Het antwoord lijkt voor de hand te liggen…

Boekbeleving

( Loes haar inspiratie tot het schrijven van dit beladen boek is ontstaan nadat er een grootscheepse DNA actie op touw is gezet inzake de moordzaak MarianneVaatstra. Op 19 november 2012 wordt er een mogelijke dader opgepakt, in december van hetzelfde jaar bekent hij de moord op Marianne.)

Het boek begint met een brief dd 6 december 2012, de schrijfster ervan is Maggie Ranzijn, de vrouw van de veroordeelde kinderoncoloog Winston Ranzijn.
Deze brieven spelen de hoofdrol in het verhaal. Elke brief begint met ‘Lieve Winston’, hierin beschrijft ze haar diepste zielenroerselen, niet alleen haar verdriet, ongeloof en woede maar ook haar slechte verhouding in het heden en verleden ten opzichte van haar moeder wordt uitvoerig beschreven. De twijfel of ze na alles wat er is gebeurd nog wel van Winston kan en wil houden speelt ook een rol in de brieven, keer op keer vraagt ze zich af wat haar gevoelens zijn ten opzichte van de man waarmee ze is getrouwd maar die nu een kinderverkrachter en moordenaar blijkt te zijn. De brieven worden geschreven maar niet verstuurd.

De verhaallijn van Fay en Marcel de ouders van het vermoorde 14 jarige meisje Jellemieke en zijn familie (bij-personages) hebben ook een groot aandeel in het boek gezien vanuit hun positie in het hier en nu . Marcel zint op wraak nu de dader van zijn dochter bekend is. De ‘Maggie-brieven’ en de passages rondom Fay zijn in het begin niet geheel evenredig, de verhaallijn van Maggie komt iets vaker aan bod, in een later stadium krijgt ook Fay meer verhaallijn.

De brief hoofdstukken vond ik op een bepaald moment te langdradig worden, saai zelfs, de spanning bleef weg.
De spanning waarop ik zat te wachten kwam pas toen ik al dik over de helft was, de verdwijning van de jongste dochter van Winston (uit een eerder huwelijk) speelt hierin een rol. Ontvoering of vrijwillig?
Het boek is geschreven op de prettige Loes manier, korte hoofdstukken en een fijne schrijfstijl.
Jammer van de vele en langdradige brieven maar de hoofdstukken rondom Fay en het verrassende einde maakt het toch weer gedeeltelijk goed.

Waardering
3 sterren

Advertenties