Diepe Wonden Nele Neuhaus

De 92-jarige Holocaust-overlevende David Josua Goldberg wordt in zijn huis gevonden, gedood door een nekschot. Bij de lijkschouwing doet de arts een bijzondere ontdekking: Goldbergs arm draagt de resten van een bloedgroep tatoeage die bij de SS gebruikelijk was. Dan worden er nog twee moorden gepleegd, op de 88-jarige Anita Frings en op Hermann Schneider. Beiden zijn eveneens omgebracht door een nekschot. In de kelder van Hermann worden vele nazi-devotionalia aangetroffen. Welk verband bestaat er tussen deze moordzaken? Veel sporen leiden naar de familie van de ondernemersweduwe Vera Kaltensee, terwijl het onderzoek Pia Korchoff en Oliver von Bodenstein ook voert naar Oost-Pruisen, januari 1945. Mijn bevindingen Rechercheur Oliver von Bodenstein gaat samen met Pia Kirchoff, die sinds twee jaar deel uitmaakt van het team van de K11 van de Regionale Recherche, naar de plaats delict. In de bloedspetters op een spiegel, staat een merkwaardige getallenreeks geschreven waarvan ze geen idee hebben wat de betekenis ervan is. Bij de lijkschouwing blijkt Goldberg resten van een bloedgroeptatoeage te hebben die bij de SS gebruikelijk was. Als er later nog 2 bejaarde mensen op dezelfde wijze om het leven worden gebracht staat het recherche team voor een raadsel want ook daar wordt dezelfde getallenreeks ontdekt. Het wordt een gigantisch speurwerk om op het spoor van de dader te komen en welke motieven hij had om deze moorden te plegen en bij deze drie moorden blijft het niet!
Zoals we inmiddels gewend zijn van deze auteur…veel namen te onthouden!
Leestip!

(2e ned.vert.nele neuhaus)

Advertenties